Vách Ngăn

| 10 sản phẩm

Chẳng cần đến những bức tường khô cứng, quý khách hàng hoàn toàn có thể chia phòng theo ý muốn cùng với những giải pháp vách ngăn linh hoạt hơn.

Chúng tôi đã “nhặt nhạnh” một số giải pháp khác nhau để giúp quý khách phân chia không gian sống hợp lý, từ xây dựng bức tường của riêng khách hàng đến các dự án thủ công thú vị.